Investičné nástroje

FVE SYSTEMS 7/2028

OTVORENÝ

 • Výnos: 8 % p.a.
 • ISIN: SK4000025672
 • Menovitá hodnota: 2.000 EUR (slovom dve tisíc eur)
 • Objem emisie dlhopisov: 2.000.000 EUR
 • Deň splatnosti: 01.07.2028
 • Prospekt cenných papierov
 • Emisné podmienky

CLEAN POWER ESG

VYPREDANÝ

 • Výnos: 7,95 % p.a.
 • ISIN: SK4000023388
 • Menovitá hodnota: 1.000 EUR (slovom tisíc eur)
 • Objem emisie dlhopisov: 999.000 EUR
 • Deň splatnosti: 26.12.2026

FVE SYSTEMS

VYPREDANÝ

 • Ročný výnos: x €
 • Doba sporenia:
 • Cielený výnos:

Investičné portfólio