Investičné nástroje

CLEAN POWER ESG

OTVORENÝ

  • Výnos: 7,95 % p.a.
  • ISIN: SK4000023388
  • Menovitá hodnota: 1.000 EUR (slovom tisíc eur)
  • Objem emisie dlhopisov: 999.000 EUR
  • Deň splatnosti: 26.12.2026

FVE SYSTEMS

UKONČENÝ

  • Ročný výnos: x €
  • Doba sporenia:
  • Cielený výnos:

Investičné portfólio