Rozloha
21482,32 m2
Ročná produkcia
5425,796 MWh
Termín dokončenia
2025
Očakávaný ročný výnos
365 285 €

FVS I 2

Miesto: 43.94526877523169, 18.288124014285337
Typ obnoviteľného zdroja energie: solárna energia
Výška nad hladinou mora: 525m
Celková ročná radiácia v lokalite: 1453,79 kWh/m2
Celkový počet fotovoltaických panelov: 8316 kusov
Celková plocha fotovoltických panelov: 21482,32 m2
Celkový inštalovaný jednosmerný výkon: 4823,28 kWp
Celkový inštalovaný striedavý výkon: 4800 kW
Celková ročná produkcia: 5425,796 MWh
Výrobca panelu: TW Solar alebo iného výrobcu
Typ panelu: TWMND-72HD 560-580W BIFACIAL alebo podobný
Maximálny výkon: 580Wp
Výrobca a počet meničov: HUAWEI alebo podobné
Typ meniča: SUN2000-100KTL-M2
NO trackers