Nadmorská výška
452 m
Ročná produkcia
3 197 093 kWh
Termín dokončenia
1/2025
Očakávaný ročný výnos
194 638 €

FVS 1

Miesto: 44.73470500721113, 18.08261912419806

Druh obnoviteľného zdroja energie: Solárna energia

Celkové ročné ožiarenie na lokalite: 1 516,45 kWh / m2

Celkový počet fotovoltaických panelov: 4248 kusov

Celková plocha fotovoltaických panelov: 10 973 ,65 m2

Celkový inštalovaný výkon DC: 2 463,84 kW

Celkový inštalovaný výkon AC: 1950 kW

Výrobca panelov: TW Solar alebo iného výrobcu

Typ panelu: TWMND-72HD 560W-580W BIFACIAL alebo podobný

Maximálny výkon: 580 WP

Výrobca a počet meničov: Huawei alebo podobne

Typ meniča: Sun2000-100KTL-M2