Nadmorská výška
315 m
Ročná produkcia
1 763 952,27 kWh
Termín dokončenia
1/2025
Očakávaný ročný výnos
153 225 €

FVS 2

Miesto: 44.706458262043995, 18.297553405233284

Druh obnoviteľného zdroja energie: Solárna energia

Celkové ročné ožiarenie na lokalite: 1 522,9 kWh / m2

Celkový počet fotovoltaických panelov: 3330 kusov

Celková plocha fotovoltaických panelov: 8 602,23 m2

Celkový inštalovaný výkon DC: 1 931,40 kW

Celkový inštalovaný výkon AC: 1 500,00 kW

Výrobca panelov: TW Solar alebo iného výrobcu

Typ panelu: TWMND-72HD 560W-580W BIFACIAL alebo podobný

Maximálny výkon: 580 WP

Výrobca a počet meničov: Huawei alebo podobne

Typ meniča: Sun2000-100KTL-M2